Kontrol Listesi: Kapsayıcı İçerik Nasıl Oluşturulur?

Pazarlamacılar, kitlelerin ilgisini çeken içeriğe odaklandıkça, kendimizi kendimize benzer küçük insan gruplarıyla kampanyalar tasarlarken ve tasarlarken buluyoruz. Pazarlamacılar kişiselleştirme ve katılım için çabalarken, mesajlarımızdaki çeşitlilik çok sık göz ardı ediliyor. Ve kültürleri, cinsiyetleri, cinsel tercihleri ​​ve engelleri görmezden gelerek… iletişim kurmaya yönelik mesajlarımız aslında bizim gibi olmayan insanları marjinalize edebilir. Kapsayıcılık, her pazarlama mesajında ​​bir öncelik olmalıdır. Ne yazık ki