Dijital Dönüşüm Teknoloji Sorunu Değil, Liderlik Sorunudur

On yıldan fazla bir süredir, endüstrimizdeki danışmanlığımın odak noktası, işletmelerin şirketlerini dijital olarak aşmalarına ve dönüştürmelerine yardımcı olmaktı. Bu genellikle yatırımcılardan, yönetim kurulundan veya İcra Kurulu Başkanı'ndan bir tür yukarıdan aşağıya itme olarak düşünülse de, şirket liderliğinin dijital dönüşümü destekleyecek deneyim ve beceriden yoksun olduğunu görünce şaşırabilirsiniz. Bir şirketin dijital olarak dönüşümüne yardımcı olmak için genellikle liderlik tarafından işe alınıyorum -

Satışlarınızı Çok Parçalı Bir Yaklaşımla Dönüştürme

Satış Yönetimi Derneği'nin Atlanta'daki Satış Verimliliği Konferansı'ndaki yakın tarihli bir panel tartışmasına katılmaya davet edildim. Oturum, Satış Dönüşümü üzerine odaklandı ve panelistler en iyi uygulamalar ve kritik başarı faktörleri hakkında fikirlerini ve görüşlerini sundular. İlk tartışma noktalarından biri terimin kendisini tanımlamaya çalıştı. Satış dönüşümü nedir? Aşırı mı kullanılıyor ve muhtemelen abartılıyor mu? Genel fikir birliği, satış etkinliği veya etkinleştirmenin aksine,