Pasif Veri Toplamanın Geleceği Nedir?

Müşteriler ve tedarikçiler, pasif veri toplamayı büyüyen bir tüketici içgörü kaynağı olarak öne sürseler de, kabaca üçte ikisi, bundan iki yıl sonra pasif verileri kullanmayacaklarını söylüyor. Bulgu, GfK ve Uluslararası Araştırma Enstitüsü (IIR) tarafından 700'den fazla pazar araştırması müşterisi ve tedarikçisi arasında yürütülen yeni araştırmalardan geliyor. Pasif Veri Toplama nedir? Pasif veri toplama, tüketici verilerinin aktif olmadan davranışları ve etkileşimleri yoluyla toplanmasıdır.