Döngü ve Bağlantı: B2B Sosyal Yardım Hediyeleri Artık AppExchange Pazarında Bir Salesforce Uygulaması

B2B pazarlamasında insanlara öğretmeye devam ettiğim bir ders, satın almanın büyük kuruluşlarla çalışırken bile hala kişisel olduğudur. Karar vericiler kariyerleriyle, stres seviyeleriyle, iş hacimleriyle ve hatta işlerinden günlük zevkleriyle ilgilenirler. Bir B2B hizmeti veya ürün sağlayıcısı olarak, kuruluşunuzla çalışma deneyimi genellikle gerçek çıktılardan daha ağır basar. İşime ilk başladığımda, bu konuda dehşete düştüm. ben