Kuşaksal Pazarlama: Her Neslin Teknolojiye Nasıl Uyum Sağladığı ve Teknolojiden Yararlandığı

Millennials'ı azarlayan veya başka korkunç basmakalıp eleştiriler yapan bir makale gördüğümde inlemem oldukça yaygındır. Bununla birlikte, kuşaklar arasında doğal davranış eğilimleri ve bunların teknolojiyle olan ilişkileri olmadığına şüphe yok. Bence, ortalama olarak, eski nesillerin telefonu kaldırıp birini aramaktan çekinmediğini, daha gençlerin ise bir metin mesajına atlayacağını söylemek güvenli. Hatta bir müşterimiz bile var.