Sosyal Medya ve Myers Briggs

Hepimiz bir şekilde benzersiz olsak da, Carl Jung, Myers Briggs'in daha sonra doğru bir şekilde değerlendirmek için tasarladığı kişilik tiplerini geliştirdi. İnsanlar dışa dönük veya içe dönük, algılama veya sezgi, düşünme veya hissetme ve yargılama veya algılama olarak sınıflandırılır. CPP bunu bir adım öteye taşıyarak sosyal medya platformlarına ve kullanıcılarına uyguladı. Sonuçların öne çıkan özellikleri arasında şunlar var: Dışa dönük kişiler, Facebook'ta kullanma ve paylaşma olasılıkları çok daha yüksek. İçedönükler