Verimlilik Sırları: Teknoloji Her Zaman Teknik Değildir

İtiraf etmeliyim ki, TECH dört harf beni ürpertiyor. "Teknoloji" terimi pratikte korkutucu bir kelimedir. Ne zaman duysak, korkmamız, etkilenmemiz veya heyecanlanmamız gerekiyor. Nadiren teknolojinin amacına odaklanırız: karmaşıklıkları ortadan kaldırmak, böylece daha fazlasını yapabilir ve daha çok eğlenebiliriz. Sadece Bilgi Teknolojisi Teknoloji kelimesi, "zanaat" anlamına gelen Yunanca téchnē kelimesinden gelse de, bunlar