E-posta Pazarlama için Posta Listesi Oluşturma

Hiç şüphe yok ki, e-posta pazarlaması, potansiyel müşterilere ulaşmanın en etkili yollarından biri olabilir. Ortalama yüzde 3800 ROI'ye sahiptir. Bu pazarlama biçiminin zorlukları olduğuna dair çok az şüphe var. İşletmeler önce dönüşüm şansı olan aboneleri çekmelidir. Ardından, bu abone listelerini bölümlere ayırma ve düzenleme görevi var. Son olarak, bu çabaları değerli kılmak için, e-posta kampanyalarının şu şekilde tasarlanması gerekir: