Araştırma: E-posta Listesi Kalitesi B2B Pazarlamacıları için En Önemli Önceliktir

Pek çok B2B pazarlamacısı, e-posta pazarlamasının en etkili olası satış yaratma araçlarından biri olabileceğini bilir; Doğrudan Pazarlama Derneği (DMA) araştırması, harcanan her 38 ABD doları için ortalama 1 ABD doları yatırım getirisi gösterir. Ancak başarılı bir e-posta kampanyası uygulamanın zorlukları olabileceğine şüphe yok. Pazarlamacıların karşılaştığı zorlukları daha iyi anlamak için e-posta pazarlama yazılımı sağlayıcısı Delivra, bu kitle arasında bir anket yapmak üzere Ascend2 ile birlikte çalıştı. Sonuçlar