Salesforce Deneyimini İyileştirmek için Otomatik Testi Kullanma

Salesforce gibi büyük ölçekli bir kurumsal platformda hızlı değişikliklerin ve yinelemelerin bir adım önünde olmak zor olabilir. Ancak Salesforce ve AccelQ bu zorluğun üstesinden gelmek için birlikte çalışıyor. AccelQ'nun Salesforce ile sıkı bir şekilde entegre olan çevik kalite yönetimi platformunu kullanmak, bir kuruluşun Salesforce sürümlerinin kalitesini önemli ölçüde hızlandırır ve iyileştirir. AccelQ, şirketlerin Salesforce testlerini otomatikleştirmek, yönetmek, yürütmek ve izlemek için kullanabileceği işbirliğine dayalı bir platformdur. AccelQ tek sürekli testtir