Oyuncular: Kurumsal Markalar için Sesli İçerik Pazarlama Çözümü

Sohbetlerin tüm pazarlama içeriğine giden yol olması gerektiği fikrinden geliştirilen Casted, pazarlamacıların tüm içerik pazarlama stratejilerini beslemek için marka podcast içeriklerine erişmelerini, bunları büyütmelerini ve ilişkilendirmelerini sağlamak için oluşturulmuş tek içerik pazarlama platformudur. Pazarlamacıların daha fazla yazılı içerik üretmesine yardımcı olmak için oluşturulan diğer içerik pazarlama çözümlerinden farklı olarak Casted, pazarlamacıların sese öncelik veren yaklaşımını benimseyerek daha etkili ve verimli olmalarını sağlar. Casted ile

Teknoloji Kuleniz Ne Kadar Riskli?

Teknoloji kuleniz yere düşerse bunun etkisi ne olur? Birkaç cumartesi önce, pazarlamacıların neden teknoloji yığınlarını yeniden düşünmeleri gerektiğiyle ilgili yeni bir sunum üzerinde çalışırken çocuklarım Jenga oynarken bana çarpan bir fikirdi. Teknoloji yığınlarının ve Jenga kulelerinin aslında pek çok ortak yönünün olması bana çarptı. Jenga, elbette, tahta bloklar yığılıp sonuna kadar