COVID-19 Salgını: Reklamcılık ve Pazarlama Etkisi

Her zaman önemli pazarlama güncellemelerinin başında olan bir ajansla çalışmak son derece değerlidir. Her işletme, mevcut dünya koşulları ve COVID-19 sağlığı ve güvenliği nedeniyle değişiklik yapmaya zorlandığından, bu, uzaktaki bir işgücü için yeterli teknoloji sağlamak, mümkün olduğunda sıfır temas hizmetlerine geçmek ve iş harcamalarında dizginleri sıkmak anlamına gelir. Bu zamanlarda pazarlama parasının nerede harcanacağı çok önemlidir. İşletmelerin ayrıca