Sosyal Ticaretle İlgili Yedi Dırdırcı Sorun

Sosyal ticaret büyük bir moda haline geldi, ancak birçok müşteri ve satıcı, alım satımlarında "sosyalleşmeye" devam ediyor. Bu neden? Aynı nedenlerin birçoğu için, e-ticaretin tuğla ve harç perakende ile ciddi şekilde rekabet etmesi uzun yıllar aldı. Sosyal ticaret olgunlaşmamış bir ekosistem ve kavramdır ve e-ticaretin bugün haline geldiği, iyi yağlanmış işlem evrenine meydan okuması zaman alacaktır. Sorunlar