Geleneksel ve Dijital Pazarlamanın Ortak Yaşamı Eşyaları Satın Alma Şeklimizi Nasıl Değiştiriyor?

Pazarlama endüstrisi, son yirmi beş yılda geçirdiğimiz dijital dönüşümü takip etmeyi ima eden insan davranışları, rutinleri ve etkileşimleriyle derinden bağlantılıdır. Bizi dahil etmek için, kuruluşlar bu değişime dijital ve sosyal medya iletişim stratejilerini ticari pazarlama planlarının önemli bir bileşeni haline getirerek yanıt verdiler, ancak geleneksel kanallar terk edilmiş gibi görünmüyor. Dijital pazarlama ve sosyal medyanın yanı sıra reklam panoları, gazeteler, dergiler, televizyon, radyo veya el ilanları gibi geleneksel pazarlama araçları