Hırs: Satış Ekibinizin Performansını Yönetmek, Motive Etmek ve En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Oyunlaştırma

Satış performansı, büyüyen her işletme için çok önemlidir. Bağlı bir satış ekibiyle, kendilerini daha motive ve organizasyonun amaç ve hedeflerine bağlı hissederler. Bağlı olmayan çalışanların bir organizasyon üzerindeki olumsuz etkisi önemli olabilir - örneğin verimsiz üretkenlik, boşa harcanan yetenek ve kaynaklar gibi. Özellikle satış ekibine gelince, katılım eksikliği işletmelerin doğrudan gelirine mal olabilir. İşletmeler, satış ekiplerini veya riskleri aktif olarak meşgul etmenin yollarını bulmalıdır