SQL Kısaltmaları

SQL

SQL kısaltmasıdır Satış Nitelikli Olası Satış.

Pazarlamada kalifiye müşteri adayından satış tarafından kabul edilen müşteri adaylarına kadar satış hattından geçerek satış ekibinin artık onları aktif bir müşteriye dönüştürmek için çalışabileceği bir pozisyona geçen potansiyel bir müşteri.

Kaynak: Gartner

SQL

SQL kısaltmasıdır Yapılandırılmış sorgu dili.

Programlamada kullanılan ve ilişkisel bir veritabanı yönetim sisteminde tutulan verileri yönetmek veya ilişkisel bir veri akışı yönetim sisteminde akış işlemek için tasarlanmış bir dil. Sözdizimi ve ilişkili işlev kitaplığı, veritabanı platformları arasında farklılık gösterebilir.