KOBİ Kısaltmaları

SMB

SMB kısaltmasıdır Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, çalışan sayısı veya yıllık geliri gibi belirli bir büyüklükteki kuruluşlardır. Çalışan sayısı ile ölçülürse, küçük işletmeler 100'den az çalışanı olan işletmelerdir ve orta ölçekli işletmeler 100 ila 999 çalışanı olan kuruluşlardır. Alternatif olarak yıllık gelirle ölçülürlerse, yıllık geliri 50 milyon dolardan az olan ve orta büyüklükteki kuruluşlar veya 50 milyon dolardan fazla ancak 1 milyar dolardan az kazanan kuruluşlardır. SME kısaltması Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanılmaktadır.