SaaS Kısaltmaları

SaaS

SaaS kısaltmasıdır Hizmet olarak yazılım.

SaaS, üçüncü taraf bir şirket tarafından bulutta barındırılan bir yazılımdır. Pazarlama firmaları, daha kolay işbirliğine izin vermek için genellikle SaaS'ı kullanır. Bulutta bilgi depolar ve örnekler arasında Google Apps, Salesforce ve Dropbox bulunur.