RSA Kısaltmaları

RSA

RSA kısaltmasıdır Rivest Shamir Adleman.

RSA, güvenli veri iletimi için yaygın olarak kullanılan bir açık anahtarlı şifreleme sistemidir. Mesajlar, açık bir şekilde paylaşılabilen bir ortak anahtarla şifrelenir. RSA algoritması ile, bir mesaj açık anahtarla şifrelendikten sonra, sadece özel (veya gizli) bir anahtarla şifresi çözülebilir. Her RSA kullanıcısı, kendi genel ve özel anahtarlarından oluşan bir anahtar çiftine sahiptir. Adından da anlaşılacağı gibi, özel anahtar gizli tutulmalıdır. RSA kısaltması, algoritmayı 1977'de halka açıklayan Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman'ın soyadlarından gelir.