ROTI Kısaltmaları

ROTI

ROTI kısaltmasıdır Teknoloji Yatırımının Getirisi.

Yatırım getirisine (ROI) benzer şekilde, bu, teknolojiye yapılan bir yatırımın veya bir yazılım lisansının uygulanmasının maliyetini geri getirmesi için geçen süredir. Örnek: Bu platforma yatırım yapmak, ortalama bir müşteri için 7 aylık bir ROTI'ye sahiptir. Aynı zamanda elde edilen gelirdeki yüzde artışla da ölçülebilir.