HTTP Kısaltmaları

HTTP

HTTP kısaltmasıdır Köprü Metni Aktarım Protokolü.

Dağıtılmış, işbirliğine dayalı, hiper ortam bilgi sistemleri için bir uygulama protokolü.