DaaS Kısaltmaları

DaaS

DaaS kısaltmasıdır Hizmet Olarak Veri.

Verilerin zenginleştirilmesi, doğrulanması, güncellenmesi, araştırılması, entegrasyonu ve tüketimi için kullanılan bulut tabanlı araçlar.