API Kısaltmaları

API

API kısaltmasıdır Uygulama Programlama Arayüzü.

Farklı sistemlerin birbirinden veri talep etmesi, iletmesi ve tüketmesi için bir araç. Bir tarayıcının HTTP isteğinde bulunup HTML döndürmesi gibi, API'ler de bir HTTP isteğiyle istenir ve genellikle XML veya JSON döndürür.